Aktuálně

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLA
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje všem odběratelům tepla připojených na CZT, že ve dnech
12. 7. 2020 – 19. 7. 2020 bude přerušena dodávka tepla a teplé vody.
Důvodem přerušení dodávky je údržba a oprava zařízení.
Děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA A OHŘEVU TUV – ul. Ječná a Žitná
Vltavotýnská teplárenská a.s., oznamuje, že z důvodu rekonstrukce horkovodu v Kolodějské ulici bude v ulicích Ječná a Žitná přerušena od 25.5.2020 dodávka tepla a ohřevu TUV. Předpokládané obnovení ohřevu TUV je v srpnu 2020. Tato rekonstrukce pomůže v nastávajícím období ke zlepšení parametrů dodávaného tepla a ohřevu TUV v této lokalitě.
Děkujeme za pochopení.
V Týně nad Vltavou 11.5.2020
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

S účinností od 1.5.2020 dochází ke snížení sazby DPH na vodném a stočném ze stávajících 15% na 10%. Z tohoto důvodu dojde k mimořádné fakturaci, která zároveň nahradí fakturaci pololetní. S ohledem setrvávajícího stavu pandemie COVID – 19, žádáme občany o nahlášení stavu vodoměru k datu 30.4.2020 (telefonicky, emailem, kartičkou). Pokud nebude k tomuto datu stav vodoměru nahlášen, bude stanoven průměrem dle platné vyhlášky. Informace tel. 385722771.
Děkujeme za pochopení.
V Týně nad Vltavou 17.4.2020
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Ceník Týn 2020

Ceník Dynín 2020

Ceník VTAS – Týn (od 1.5.2020)

Ceník – Dynín (od 1.5.2020)