Aktuálně

COVID-19
Vzhledem k situaci zamezení šíření nákazy COVID-19 žádáme občany, aby pracoviště společnosti navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech a upřednostnili telefonický kontakt (385 722 771). V případě nutnosti vstupovali do budovy společnosti chráněni rouškou, ústenkou nebo šátkem, použili dezinfekci a dodržovali rozestupy 2m.
Do odvolání je pozastaveno přijímání hotovostních plateb. Platby je nutné provádět bezhotovostně převodem na účet společnosti. Informace tel. 385722771.
Děkujeme za pochopení.
V Týně nad Vltavou 16.10.2020
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

S účinností od 1.5.2020 dochází ke snížení sazby DPH na vodném a stočném ze stávajících 15% na 10%. Z tohoto důvodu dojde k mimořádné fakturaci, která zároveň nahradí fakturaci pololetní. S ohledem setrvávajícího stavu pandemie COVID – 19, žádáme občany o nahlášení stavu vodoměru k datu 30.4.2020 (telefonicky, emailem, kartičkou). Pokud nebude k tomuto datu stav vodoměru nahlášen, bude stanoven průměrem dle platné vyhlášky. Informace tel. 385722771.
Děkujeme za pochopení.
V Týně nad Vltavou 17.4.2020
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Ceník Týn 2020

Ceník Dynín 2020

Ceník VTAS – Týn (od 1.5.2020)

Ceník – Dynín (od 1.5.2020)