Aktuálně

Zhoršené parametry TUV
V nočních hodinách z 19. na 20.9.2023 bude probíhat havarijní oprava horkovodního potrubí. Z tohoto důvodu mohou být v dopoledních hodinách (ve středu 20.9.2023) v některých částech Týna nad Vltavou zhoršené parametry TUV.
Děkujeme za pochopení

Havárie vodovodu
Z důvodu havárie vodovodního přivaděče bude v úterý dne 19.9.2023 v dopoledních hodinách v některých částech Týna nad Vltavou omezena dodávka pitné vody. Omezení se netýká Hlineckého sídliště. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA DLOUHODOBÉHO SRÁŽKOVÉHO NORMÁLU
Od 1.1.2022 vchází v platnost nová hodnota dlouhodobého srážkového normálu, který je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav.
Podle dlouhodobého srážkového normálu je počítáno množství odkanalizovaných srážkových vod z jednotlivých odběrných míst podnikajících subjektů. Pokud nedojde k legislativní změně, bude tento srážkový normál platný do roku 2051.

Pro naší lokalitu je nově dlouhodobý srážkový normál 603mm.

Srážkový normál v zásadě vyjadřuje celkovou výšku hladiny dešťové vody, která spadne na 1 m2 v dané lokalitě za rok.

Dovoz pitné vody
Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést adresu, požadovanou službu, popř. další doplňující informace a telefonický kontakt pro dohodnutí termínu.
Prioritou naší společnosti je provozování vodovodní sítě. Mobilní cisterny jsou primárně určeny pro náhradní zásobení obyvatelstva v případě havárie vodovodního řadu. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů. Zavážení vody mobilními cisternami je realizováno pouze v rámci volných kapacit.
Dovoz pitné vody v případě volných kapacit lze využít v případě, že zákazník nemá připojení na vodovodní řad a vyčerpá vodu ze studny a výjimečně v případech, kdy mu dojde voda v zásobnících vody na zalévaní v místech, kde není připojení k vodovodní síti, a to pouze v množství do 2 m3. Celková cena dovozu vody se řídí platným ceníkem společnosti a obsahuje kromě ceny dovezené pitné vody i cenu práce a dopravy této vody.
V žádném případě nezavážíme vodu do bazénů.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Ceník VTAS 2023 – teplo + vodné a stočné

Ceník VTAS – Dynín2023

Ceník – ostatní práce – VTAS 2023_aktualizovaný

Ceník VTAS 2022 – teplo + vodné a stočné

cenik VTAS-Dynin 2022

Ceník – ostatní práce – VTAS 2022