Aktuálně

Pokladna otevřena v omezeném režimu!
Z důvodu šíření nákazy COVID-19 je pokladna otevřena v omezeném režimu a to v přízemí dveře č.2 v tyto dny:
Pondělí: 8-10 hod.
Středa: 8-10 a 13-14 hod
.

Děkujeme za pochopení.

Porucha vodovodního řadu
Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dne 17.1.2022 přerušena dodávka pitné vody v ulici Pod Lesem. Náhradní zdroj bude zajištěn cisternou s pitnou vodou u čp. 522.
Předpokládané obnovení dodávky je v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík, ředitel společnosti

Nabídka volného pracovního místa!
Pro více informací klikněte na záložku KARIÉRA

Dovoz pitné vody
Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést adresu, požadovanou službu, popř. další doplňující informace a telefonický kontakt pro dohodnutí termínu.
Prioritou naší společnosti je provozování vodovodní sítě. Mobilní cisterny jsou primárně určeny pro náhradní zásobení obyvatelstva v případě havárie vodovodního řadu. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů. Zavážení vody mobilními cisternami je realizováno pouze v rámci volných kapacit.
Dovoz pitné vody v případě volných kapacit lze využít v případě, že zákazník nemá připojení na vodovodní řad a vyčerpá vodu ze studny a výjimečně v případech, kdy mu dojde voda v zásobnících vody na zalévaní v místech, kde není připojení k vodovodní síti, a to pouze v množství do 2 m3. Celková cena dovozu vody se řídí platným ceníkem společnosti a obsahuje kromě ceny dovezené pitné vody i cenu práce a dopravy této vody.
V žádném případě nezavážíme vodu do bazénů.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

COVID-19
Vzhledem k situaci zamezení šíření nákazy COVID-19 žádáme občany, aby pracoviště společnosti navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech a upřednostnili telefonický kontakt (385 722 771). V případě nutnosti vstupovali do budovy společnosti chráněni rouškou, ústenkou nebo šátkem, použili dezinfekci a dodržovali rozestupy 2m.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Ceník VTAS 2022 – teplo + vodné a stočné

cenik VTAS-Dynin 2022

Ceník – ostatní práce – VTAS 2022

cenikVTAS-teplo_vodne_stocne2021_tnv_op

cenik VTAS_dynin2021

cenik VTAS_ostatni_prace2021