Aktuálně

Porucha vodovodního řadu
Z důvodu havárie vodovodního řadu bude v pondělí 19.7.2021 přerušena dodávka pitné vody v ul. Zadní Podskalí “Na Račině”.
Náhradní zdroj bude zajištěn cisternou s pitnou vodou v zatáčce před čp.362. Předpokládané obnovení dodávky je 20.7.2021.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík, ředitel společnosti

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLA
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje všem odběratelům tepla připojených na CZT, že ve dnech 11. 7. 2021 – 18. 7. 2021 bude přerušena dodávka tepla a teplé vody.
Důvodem přerušení dodávky je údržba a oprava zařízení.
Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Rekonstrukce rozvodů tepla a TUV na Hlineckém sídlišti
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje, že z důvodu rekonstrukce stávajících rozvodů tepla a TUV v Hlinecké ulici budou od 3.5.2021 zahájeny zemní práce související s touto rekonstrukcí. Rekonstrukce bude probíhat postupně v úseku od křižovatky u čp.714 okolo domů čp. 703, 702, 701, 699, 700, 698, 721, 722 a 723. Po dobu realizace nebude možné parkování před domy čp.: 701, 702 a 703.
Předpokládaný termín dokončení prací: potrubní část 8/2021, zemní práce a povrchy 11/2021.

Předpokládaný termín letní odstávky tepla a TUV v Týně nad Vltavou je od 12. do 18.7.2021.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

Dovoz pitné vody
Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést adresu, požadovanou službu, popř. další doplňující informace a telefonický kontakt pro dohodnutí termínu.
Prioritou naší společnosti je provozování vodovodní sítě. Mobilní cisterny jsou primárně určeny pro náhradní zásobení obyvatelstva v případě havárie vodovodního řadu. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů. Zavážení vody mobilními cisternami je realizováno pouze v rámci volných kapacit.
Dovoz pitné vody v případě volných kapacit lze využít v případě, že zákazník nemá připojení na vodovodní řad a vyčerpá vodu ze studny a výjimečně v případech, kdy mu dojde voda v zásobnících vody na zalévaní v místech, kde není připojení k vodovodní síti, a to pouze v množství do 2 m3. Celková cena dovozu vody se řídí platným ceníkem společnosti a obsahuje kromě ceny dovezené pitné vody i cenu práce a dopravy této vody.
V žádném případě nezavážíme vodu do bazénů.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

COVID-19
Vzhledem k situaci zamezení šíření nákazy COVID-19 žádáme občany, aby pracoviště společnosti navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech a upřednostnili telefonický kontakt (385 722 771). V případě nutnosti vstupovali do budovy společnosti chráněni rouškou, ústenkou nebo šátkem, použili dezinfekci a dodržovali rozestupy 2m.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David Fučík
ředitel společnosti

cenikVTAS-teplo_vodne_stocne2021_tnv_op

cenik VTAS_dynin2021

cenik VTAS_ostatni_prace2021