Zhoršené parametry TUV

V nočních hodinách z 19. na 20.9.2023 bude probíhat havarijní oprava horkovodního potrubí. Z tohoto důvodu mohou být v dopoledních hodinách (ve středu 20.9.2023) v některých částech Týna nad Vltavou zhoršené parametry TUV.
Děkujeme za pochopení… >> Více

Havárie vodovodu

Z důvodu havárie vodovodního přivaděče bude v úterý dne 19.9.2023 v dopoledních hodinách v některých částech Týna nad Vltavou omezena dodávka pitné vody. Omezení se netýká Hlineckého sídliště. Děkujeme za pochopení.… >> Více

Havárie vodovodu – ul. České armády

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dne 12.9.2023 přerušena dodávka pitné vody v ulicích České armády a Vltavská. Předpokládané obnovení dodávky je v odpoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení.… >> Více

Havárie vodovodu – ul. Orlická

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dne 7.9.2023 přerušena dodávka pitné vody: ulice Orlická v úseku od křižovatky ul. Budějovická po ul. Nádražní. Předpokládané obnovení dodávky je v odpoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení.… >> Více

Havárie horkovodu – prodloužení termínu opravy

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje odběratelům tepla připojených na CZT, že z důvodu odstraňování havarijní opravy na centrální předávací stanici, která probíhá od 28.8.2023 v Týně nad Vltavou je přerušena dodávka tepla a teplé vody.
Z důvodu komplikované opravy předpokládáme obnovení … >> Více

Přerušení dodávky tepla a teplé vody

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje odběratelům tepla připojených na CZT, že z důvodu havárie horkovodu bude v Týně nad Vltavou od pondělí 28.8.2023 přerušena dodávka tepla a teplé vody.
Předpokládané obnovení dodávky je 29.8.2023.
Děkujeme za pochopení.… >> Více

Přerušení dodávky tepla a teplé vody

Přerušení dodávky tepla a teplé vody
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje, že vzhledem k havárii na hlavním teplovodním potrubí je až do odvolání přerušena dodávka tepla a teplé vody v celé oblasti od ulice Na Výsluní a Komzákova až po areál
>> Více

Přerušení dodávky teplé vody

Přerušení dodávky teplé vody pro bytové domy Hlinecká 715, 716, 717, 718, 719, 720

VLTAVOTÁNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje uvedeným odběratelům tepla připojených na CZT, že ve dnech 7. 8. – 11. 8. 2023 bude přerušena dodávka teplé vody.

Důvodem přerušení … >> Více

Havárie vodovodního řadu

Vzhledem k havárii na vodovodním řadu bude dnes 12.7.2023 přerušena dodávka pitné vody ve Vltavské ulici a ulici České armády. Předpokládané obnovení dodávky vody je dnes 12.7.2023 odpoledne. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zajištěno cisternami.
Děkujeme za pochopení.
VT … >> Více

Havárie vodovodního řadu

Vzhledem k havárii na vodovodním řadu bude dnes 11.7.2023 přerušena dodávka pitné vody ve Vltavské ulici a ulici České armády. Předpokládané obnovení dodávky vody je dnes 11.7.2023 odpoledne.
Děkujeme za pochopení.
VT a.s.… >> Více