Porucha vodovdu v Puchmayerově ulici

V úterý 7.1.2020 bude z důvodu odstranění poruchy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v části Puchmayerovy ulice v úseku od Starého mostu k Brašovské uličce. Na odstranění poruchy se pracuje. Děkujeme za pochopení.… >> Více

PF 2020

PF 202017122019

>> Více

V roce 2020 bude v Týně nad Vltavou uplatňována dvousložková cena vodného a stočného

V roce 2020 bude v Týně nad Vltavou uplatňována dvousložková cena vodného a stočného. Podle zákona č. 274/2001 Sb., § 20, odst. 4. zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného stanovuje obec jako vlastník vodárenského majetku formou obecně závazné vyhlášky.
U … >> Více

CENÍK 2020

Ceník Týn 2020

Ceník Dynín 2020>> Více

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhledem do roku 2022

Vltavotýnská teplárenská a.s. na základě zákona č.23/2017 Sb. zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2020 s výhledem na roky 2021-2022Rozpočet 2019 – 2022>> Více

Přerušení dodávky pitné vody na Hlineckém sídlišti

Vltavotýnská teplárenská a.s. oznamuje svým odběratelům, že v pondělí 18.11.2019 bude přerušena z důvodu havárie dodávka pitné vody na Hlineckém sídlišti. Náhradní zdroj pitné vody bude přistaven na Náměstí Mládeže a v ulici Komenského u ZŠ . Na odstranění havárie … >> Více

Snížení kvality dodávky tepla

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. oznamuje svým odběratelům, že v neděli 10.11.2019 je z důvodu technických problémům na straně dodavatele tepla JE Temelín snížena kvality dodávky tepla v Týně nad Vltavou. Podle informací z JETE se na odstranění závady pracuje. Děkujeme za … >> Více

Přerušení dodávky tepla v ulici Hlinecká

Z důvodu poruchy na rozvodech tepla bude od 28.10.2019 přerušena dodávka tepla v ulici Hlinecká v objektech čp. 696 až 723.Na odstranění poruchy se pracuje.… >> Více

Přerušení dodávky pitné vody

Vltavotýnská teplárenská a.s. oznamuje, že ve středu 30.10.2019 od 7.30 do 14 hodin bude z důvodu přepojování vodovodního řadu v Pivovarské ulici přerušena dodávka pitné vody v ulicích Na Rámech, Pod Parkem, Pivovarská a Předčická. Náhradní zdroj pitné vody bude … >> Více

Přerušení dodávky pitné vody Havlíčkova ulice

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude 23.9.2019 od 8 hodin přerušena dodávka pitné vody v Havlíčkově ulici. Na odstranění havárie se pracuje.… >> Více