Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti svolává na 14.4.2022 valnou hromadu společnosti, která se koná v 12.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
PředstavenstvoPozvánka na VH – VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.>> Více

Havárie vodovodu

Z důvodu havárie vodovodního řadu v Havlíčkově ulici bude dnes 17.2.2022 od 10.30 hod přerušena dodávka pitné vody na Malé Straně od křižovatky ul. Havlíčkova (u stavebnin) až do Hněvkovic včetně všech přilehlých ulic. Předpokládané obnovení dodávky je cca ve … >> Více

Přerušení dodávky CZT

Z důvodu odstranění havárie CZT bude ve čtvrtek 17.2.2022 od 8hodin přerušena dodávka tepla v ulici Pod Lesem, Husova I a Husova II. Předpokládané obnovení dodávky je okolo 14 hod.
Děkujeme za pochopení.… >> Více

ZMĚNA DLOUHODOBÉHO SRÁŽKOVÉHO NORMÁLU

Od 1.1.2022 vchází v platnost nová hodnota dlouhodobého srážkového normálu, který je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav.
Podle dlouhodobého srážkového normálu je počítáno množství odkanalizovaných … >> Více

Porucha vodovodu

Z důvodu dokončení opravy vodovodního přivaděče bude dnes (26.1.2022) cca od 10 do 15 hodin v některých částech Týna nad Vltavou omezena dodávka vody. Omezení se netýká Hlineckého sídliště. Náhradní zdroj bude zajištěn cisternou s pitnou vodou v: ul. Na … >> Více

Porucha vodovodu

Z důvodu havárie vodovodního přivaděče bude dnes v odpoledních hodinách v některých částech Týna nad Vltavou omezena dodávka vody. Na odstranění havárie se pracuje. Předpokládané obnovení dodávky je ve večerních hodinách.
Děkujeme za pochopení.… >> Více

Pokladna otevřena v omezeném režimu!

Z důvodu šíření nákazy COVID-19 je pokladna otevřena v omezeném režimu a to v přízemí dveře č.2 v tyto dny:
Pondělí: 8-10 hod.
Středa: 8-10 a 13-14 hod
.

Děkujeme za pochopení.… >> Více

Porucha vodovodního řadu

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dne 17.1.2022 přerušena dodávka pitné vody v ulici Pod Lesem. Náhradní zdroj bude zajištěn cisternou s pitnou vodou u čp. 522.
Předpokládané obnovení dodávky je v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.
Ing. David … >> Více

Porucha vodovodního řadu

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude dne 8.1. a 9.1.2022 od přerušena dodávka pitné vody v ulici Budějovická od křižovatky s ul. K Jihotvaru po ul. Husova. Náhradní zdroj bude zajištěn cisternou s pitnou vodou u v ul. Budějovická u … >> Více

Rozpočet 2022

Představenstvo společnosti schválilo dne 20.12.2021 finanční rozpočet na rok 2022.

Rozpočet 2022-zveřejnění>> Více