'Ceny tepla a vody'

Ceník 2022

Společnost VTAS a.s. připravila, na základě přepokládaných ekonomicky oprávněných nákladů a předpokládaného množství prodaného tepla s ohledem na dodávky v minulých letech, kalkulaci cen dodávky tepelné energie a stanovuje předpokládanou průměrnou cenu tepla pro rok 2022 ve výši 517,78 Kč … >> Více

CENÍK 2021

cenikVTAS-teplo_vodne_stocne2021_tnv_op

cenik VTAS_dynin2021

cenik VTAS_ostatni_prace2021>> Více

CENÍK 2020

Ceník VTAS – Týn (od 1.5.2020)

Ceník – Dynín (od 1.5.2020)

Ceník Týn 2020

Ceník Dynín 2020>> Více

CENÍK 2019

Ceník Týn 2019

Ceník Dynín 2019>> Více

CENÍK 2018

Ceník 2018>> Více

Ceník 2017

cenik-2017>> Více

Ceník 2016

Ceník 2016>> Více

Ceny 2015>> Více

Ceny pro rok 2014

Ceny vody a tepla pro rok 2014:

 

 ceny 2014>> Více