Ceník 2022

Společnost VTAS a.s. připravila, na základě přepokládaných ekonomicky oprávněných nákladů a předpokládaného množství prodaného tepla s ohledem na dodávky v minulých letech, kalkulaci cen dodávky tepelné energie a stanovuje předpokládanou průměrnou cenu tepla pro rok 2022 ve výši 517,78 Kč bez DPH. Cena oproti roku 2021 vzrostla o 3,99 %. V ceně je zohledněna vyšší cena energie, nakupovaného tepla a další inflační zvýšení některých nákladů. Předběžná cena byla schválena představenstvem 7.12.2021 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména tedy cenovým rozhodnutím ERÚ.
Jednotlivé ceny dle druhu odběru jsou uvedeny v ceníku tepla a pitné vody platné od 1.1.2022.

Ceník VTAS 2022 – teplo + vodné a stočné

cenik VTAS-Dynin 2022

Ceník – ostatní práce – VTAS 2022