Fakturace z důvodu snížení sazby DPH

S účinností od 1.5.2020 dochází ke snížení sazby DPH na vodném a stočném ze stávajících 15% na 10%. Z tohoto důvodu dojde k mimořádné fakturaci, která zároveň nahradí fakturaci pololetní. S ohledem setrvávajícího stavu pandemie COVID – 19, žádáme občany o nahlášení stavu vodoměru k datu 30.4.2020 (telefonicky, emailem, kartičkou). Pokud nebude k tomuto datu stav vodoměru nahlášen, bude stanoven průměrem dle platné vyhlášky. Informace tel. 385722771.

Děkujeme za pochopení.
V Týně nad Vltavou 17.4.2020
Ing. David Fučík
ředitel společnosti