Havárie vodovodního řadu 13.2.2012

Dne 13.2.2012 bude přerušena dodávka vody v ulici Orlická na Malé Straně z důvodu opravy havárie vodovodního potrubí.