Konečná průměrná cena tepla za účetní období od 1.1. do 31.12.2022

Vážení odběratelé tepla v Týně nad Vltavou,

konečná průměrná cena tepla za účetní období od 1.1. do 31.12.2022 činí 515,99 bez DPH (567,59 Kč/GJ včetně 10 % DPH). Ceny jsou stanoveny v souladu s platnými právními předpisy, tedy s platným cenovým rozhodnutím ERÚ .
Prodej tepla v roce 2022 činil 107 306 GJ a byl nižší než v roce 2021, kdy bylo odebráno teplo ve výši 116 171 GJ.
Výsledná kalkulace jednotlivých cen v Týně nad Vltavou odpovídá stanovení předběžných cen pro rok 2022.

Za společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Ing. David Fučík, ředitel 27.1.2023