Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhledem do roku 2024

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. na základě zákona č.23/2017 Sb. zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022 s výhledem na roky 2023-2024
aktualizace_Předběžný Rozpočet 2022- 2024
Předběžný Rozpočet 2022- 2024