Historie společnosti

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. byla založena zakladatelskou listinou vydanou dne 15. 9. 1994 městem Týn nad Vltavou ke dni 15. 9. 1994.

Společnost je právním nástupcem provozní jednotky výtopna Týn nad Vltavou bývalého státního podniku Jihočeské energetické závody se sídlem v Českých Budějovicích, provozní jednotky kotelna bývalého státního podniku Stako Týn nad Vltavou a provozní jednotky rozvodu tepla Technických služeb v Týně nad Vltavou v rozsahu určeném zakladatelem.

Akciová společnost je založena na dobu neurčitou.

Rozhodnutím valné hromady ze dne 25. 4. 1995 došlo k navýšení základního jmění společnosti o 47 720 tisíc Kč. Novými akcionáři společnosti se staly ČEZ a. s., VSB a. s. a Mostecká uhelná společnost a. s.

Od 1. dubna 1997 je a. s. též provozovatelem vodohospodářského majetku Města Týn nad Vltavou, tj. provozovatelem vodovodů a kanalizací.