Oprava vodovodního řadu Milevská, Růžová ulice

Dne 23. 2. 2012 bude v odpoledních hodinách prováděna oprava vodovodního řadu v ulici Milevská. Po dobu opravy bude omezena dodávka pitné vody v Ulici Milevská a části ulice Růžová.