Oprava vodovodního řadu v ulici Havlíčkova

Dne 22. 5. 2012 bude prováděna oprava vodovodního řadu v ulici Havlíčkova. Po dobu opravy bude omezena dodávka pitné vody v ulicích Žižkova a Havlíčkova.