Oprava vodovodního řadu v ulici Pivovarská

Dne 1. 6. 2012 bude prováděna oprava poruchy na vodovodním řadu v ulici Pivovarská. Po dobu opravy bude omezena dodávka pitné vody.