Oprava vodovodního řadu Vodňanská

Dne 22. 2. 2012 bude prováděna oprava vodovodního řadu v ulici Vodňanská na Malé Straně. Po dobu opravy bude omezena dodávka pitné vody v této lokalitě.