Porucha vodovodního řadu v Jiráskově ulici

V úterý 23.10.2018 bude z důvodu poruchy vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v Jiráskově ulici.
Náhradní zásobování je zajištěno u odbočky na hřbitov a ve spodní části Jiráskovy ulice.
Na odstranění poruchy se pracuje.