Přerušení dodávky pitné vody Hlinecká ulice

Dne 5.9.2013 bude z důvodu opravy havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody v ulici Hlinecká. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou.