Přerušení dodávky pitné vody Hlinky

Na základě žádosti BD č.p. 656 Nám. Mládeže, sídliště Hlinky, bude dne 30. 11. 2011 z důvodu vynucené překládky vodovodního řadu  v době od 8:00 hod. do 12:00 hod. přerušena dodávka pitné vody v oblasti sídliště Hlinky. Náhradní zásobování pitnou vodou bude zabezpečeno pomocí cisteren.