Přerušení dodávky tepla Husova I

Z důvodu opravy poškozeného potrubí teplofikace v ulici Husova I bude dne 17. 3. 2020 přerušena dodávka tepla v této ulici. Žádáme majitele připojených domů o zavření ventilů teplofikace na vstupu do domu, a to nejpozději dne 17. 3. 2020 do 8 hodin.
Předpoklad obnovení dodávky tepla je téhož dne v odpoledních hodinách.
Děkujeme za pochopení