Přerušení dodávky TUV – Hlinecká

Z důvodu odstraňování poruchy na rozvodném potrubí TUV v čp. 676 v ulici Hlinecká bude dne 3.1.2012 od 7:00 do 12:00 hod. přerušena dodávka teplé vody v objektech čp. 680, 681, 682, 683, 684 a 685.

Porucha v 10:00 odstraněna a dodávka teplé vody obnovena.