Preventivní opatření k omezení bakterie Legionella v rozvodech teplé vody ve vlastnictví odběratelů

Ve dnech 4-8. července 2012 bude v okrsku výměníkové stanice EGC II prováděno nahřívání systemu přípravy teplé vody zvýšenou teplotou z důvodu preventivního opatření na snížení výskytu bakterie Legionella Pneumophila z rozvodů teplé vody odběratelů. Všichni odběratelé, kterých se opatření týká, budou ve svých objektech na uvedenou skutečnost výlepem Upozornění upozorněni.

Dle výsledků odebraného vzorku akreditovanou laboratoří pro Krajskou hygienickou stanici z výměníkové stanice EGCII vyplývá, že počet  bakterií nepřekračuje doporučenou hodnotu dle platné vyhlášky. U studené vody byla zjištěna nulová hodnota.

Bakterie se množí v místech, kde voda stojí, ideálně při teplotách 25 až 50°C. Nejčastěji v koutech potrubí nebo pod úsadami na vnitřních stěnách potrubí, baterií či sprch. Hygienici doporučují například před sprchováním odpustit teplou vodu a vyčistit filtry před vodoměry. O bakteriích Legionelly a prevenci se lze dočíst například http://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2012/Legionella.pdf

Vltavotýnská teplárenská a.s. dělá průběžně preventivní termická opatření na svých rozvodech  teplé vody včetně pravidelných rozborů na mikrobiologické znečištění a doposud v žádném vzorku bakterie nalezeny nebyly.

František Klíma, ředitel a.s.