Rozpočet 2022

Představenstvo společnosti schválilo dne 20.12.2021 finanční rozpočet na rok 2022.

Rozpočet 2022-zveřejnění