V roce 2020 bude v Týně nad Vltavou uplatňována dvousložková cena vodného a stočného

V roce 2020 bude v Týně nad Vltavou uplatňována dvousložková cena vodného a stočného. Podle zákona č. 274/2001 Sb., § 20, odst. 4. zavedení dvousložkové ceny vodného a stočného stanovuje obec jako vlastník vodárenského majetku formou obecně závazné vyhlášky.
U dvousložkové ceny jsou uznatelné náklady na vodné a stočné rozděleny na dvě části. Do 15 % uznatelných nákladů tvoří pevnou složku, která představuje stálou roční platbu stanovenou podle dimenze vodoměru. Pohyblivá část dvousložkové ceny je tvořena platbou za odebraný m3 vody. U odběrů Qn 2,5 (rodinné domy ) se náklady na vodné a stočné pro jednosložkovou a dvousložkovou cenu rovnají při odběru 90 m3 / rok. Při větším ročním odběru pak celkové náklady odběratele na 1 m3 klesají.