O společnosti

Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena v roce 1994 Městem Týn nad Vltavou, jako jediným akcionářem, což umožnilo zahájení masivních investic do rozvoje a zvýšení spolehlivosti centrálního rozvodu tepla ve městě. Neméně podstatným efektem bylo významné zlepšení ovzduší ve městě. Cenová i obchodní politika společnosti umožňuje, aby i přes tyto investice zůstala zachována přijatelná cena tepla pro konečného zákazníka. Významně se na této investiční politice podílely svými akcionářskými kapitálovými podíly společnosti ČEZ, a.s., Mostecká uhelná, a.s. i HOCHTIEF a.s., čímž se staly dalšími řádnými akcionáři společnosti.
Od roku 2017 jsou akcionáři společnosti Město Týn nad Vltavou a ČEZ, a.s.

Kromě svého původního hlavního předmětu podnikání – výroby a rozvodu tepla, od roku 1997 společnost provozuje vodovody, kanalizace a ČOV pro Město Týn nad Vltavou. Ve spolupráci s ním se podařilo pro obyvatele města zajistit kvalitní podzemní tzv. Bukovskou vodu, kterou jsou odběratelé hlavně zásobováni.

Všechny aktivity mají sloužit obyvatelům města ke zkvalitnění služeb na poli dodávek tepla i pitné vody a samozřejmě ke zlepšení životního prostředí ve kterém žijí. Shrneme-li tato fakta, naším cílem je spokojený spotřebitel jako spokojený zákazník.